Velg format

På lager
kr 539

Lese, skrive, regne

Pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplæringen. 2 utgave
Utvikling av elevenes ferdigheter i lesing, skriving og matematikk har alltid vært blant skolens viktigste oppgaver.
Boka tar for seg begynneropplæringens pedagogikk og didaktikk i spennet av ulike «møter», mellom fagfeltene norsk, matematikk og pedagogikk, og mellom førskolebarnet og skolen.

Det er bred enighet om at læring skjer best når lærestoffet inngår i meningsfulle helheter og sammenhenger. Derfor kan en med fordel legge opp til tverrfaglig undervisning på småskoletrinnet.

Boka bygger på Boka om GLSM (2006). I grunnskolelærerutdanningen er GLSM ikke lenger et eget emne, men utvikling av begynneropplæringskompetanse skal fortsatt være et bredt faglig ansvar i fagene PEL, norsk og matematikk.

Kapitlene i denne andre utgaven fanger opp de reviderte fagplanene i norsk og matematikk i LK06, rammeplanen for lærerutdanning fra 2010, nyere forskning og gjeldende lover og regler. I tillegg har boka en nyskrevet artikkel om vurdering.

Redaktører for boka er høyskolelektor Martha Elvina Frislid og førstelektor Hilde Traavik ved Høgskolen i Bergen.
Øvrige bidragsytere er Bjørnar Alseth, Vigdis Alver, Liv Engen, Helg Fottland, Rune Herheim, Toril Frafjord Hoem, Synnøve Matre, Elin Reikerås, Mona Røsseland, Anne Grete Solstad og Ragnhild Sønstabø.

Informasjon om boka

  • Sider: 304
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023038
  • Utgivelsesdato: 28.07.2014
  • Bokgruppe: 215