Velg format

kr 499

Like muligheter til god leseforståelse?

20 år med lesing i PISA
Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA presenterer forskning basert på PISA-undersøkelsen 2018. Hovedresultatene fra undersøkelsen ble presentert i en kortrapport i desember 2019, og denne antologien består av primær- og sekundæranalyser av norske resultater i lesing siden PISA 2000. Ulike tematiske felt innenfor leseforskningen har fått egne kapitler, som lesestrategier, kritisk lesing, lesevaner og å lese mellom linjene. Vi utdyper resultatene blant annet ved å sette dem i sammenheng med annen aktuell forskning og andre skoleundersøkelser, og vi ser lesing i PISA-undersøkelsen i lys av revisjonen av læreplanen, LK20. Kapitlene undersøker også om variasjon i elevenes lesing ser ut til å gjenspeile systematiske forskjeller mellom elevgrupper, og besvarer antologiens tittel, Like muligheter til god leseforståelse? Bokas midtdel har en didaktisk profil som vil komme lærere, lærerstudenter, skoleledere og andre til nytte.

Tove Stjern Frønes og Fredrik Jensen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo, er redaktører for boka. Øvrige bidragsytere er Jonas Bakken, Julius K. Björnsson, Marit Kjærnsli, Camilla Gudmundsdatter Magnusson, Andreas Pettersen, Astrid Roe, Jostein Andresen Ryen og Cecilie Weyergang, alle ved ILS.

Informasjon om boka

  • Sider: 280
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215040059
  • Utgivelsesdato: 15.10.2020
  • Bokgruppe: 215

Fredrik Jensen

Fredrik Jensen (f. 1982) er forsker ved ILS, UiO. Han er utdannet realfagslærer og har en doktorgrad i naturfagdidaktikk. Han har jobbet med PISA-undersøkelsen siden 2013 og har vært prosjektleder for PISA 2018.
Mer informasjon om forfatteren

Tove Stjern Frønes

Tove S. Frønes (f. 1975) er forsker og har arbeidet med elevers leseforståelse i nasjonale prøver og PISA ved ILS, UiO siden 2007. Hennes doktorgrad (2017) omhandlet ungdommers strategier når de leser på nett. Frønes har også skrevet lærebøker i norsk.
Mer informasjon om forfatteren