Velg format

På lager
kr 439

Likhetens paradokser

antropologiske undersøkelser i det moderne Norge
Idéen om likhet har preget beskrivelser av Norge. I Likhetens paradokser utfordres bildet av Norge som et sted der likhet råder. Gjennom antropologiske undersøkelser av samfunnsforhold i endring utforskes likhetens grenser på nye måter. Bokens viser hvordan idealet likhet stadig settes under press. Undersøkelsene belyser ulike felt i det moderne Norge, bl.a. innvandring, skoleklasser, gavebytte, toppidrett, lesbiske mødre, kommunalt helsearbeid, kjønnsrelasjoner og forholdet mellom det å være ’trengende’ og å være noe for andre.

Sentrale spørsmål som boken prøver å undersøke er: Hvorfor forestiller vi oss at vi er likere i Norge enn mange andre steder? Hvilke ulikheter kan skjule seg bak forestillinger om likhet? Kan likhet som verdi bidra til å produsere ulikhet? Hva skjer når vi konfronteres med ulikheter som bryter med det vi er vant til?

Marianne E. Lien er førsteamanuensis ved Sosialantropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hilde Lidén er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Halvard Vike professor i kulturstudier ved Høgskolen i Telemark.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215000527
  • Utgivelsesdato: 29.06.2001
  • Bokgruppe: 214

Halvard Vike

Halvard Vike professor i kulturstudier ved Høgskolen i Telemark.
Mer informasjon om forfatteren

Hilde Lidén

Hilde Lidén er forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
Mer informasjon om forfatteren