Velg format

På lager
kr 239

Livsfortellinger

Å fortelle fra eget liv med hjelp fra en samtalevenn
I livsfortellingsarbeid dokumenterer og fremstiller vi opplevelser, følelser og relasjoner som tilhører fortiden, nåtiden og fremtiden. Det er et personlig arbeid som vi gjør alene eller sammen med en samtalevenn vi har et godt forhold til. Boka er en veileder og metodebok i livsfortellingsarbeid for mennesker som trenger hjelp til dette.

Teksten er enkel, slik at fortelleren og samtalevennen i fellesskap kan lære hvordan de kan arbeide med livsfortelling. På lik linje med samtalevennen vil den som trenger hjelp til å fortelle fra livet sitt, lære om livsfortellingsarbeid og bli i stand til å bestemme hvordan det skal gjøres og hvilken hjelp som trengs.

Sentrale temaer i boka er etikk, fremgangsmåter, metodiske tilnærminger og måter å samtale på.
Forfatteren henvender seg hovedsakelig til personer med utviklingshemning og deres valgte samtalepartner. Den vil også egne seg for personer med alvorlig fysisk funksjonshemning og demens. Tjenesteyteren og tjenestebrukeren vil i fellesskap kunne bruke boka som kilde til ideer om livsfortellingsarbeid.

Innholdet vil være tilgjengelig for alle som kan lese, og for dem som trenger å bli lest for.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215044804
  • Utgivelsesdato: 15.03.2021
  • Bokgruppe: 223

Britt-Evy Westergård

Britt-Evy Westergård er førsteamanuensis ved vernepleierutdanningen ved OsloMet
- storbyuniversitetet. Hun forsker for og sammen med mennesker med utviklingshemming og har utviklet modellen for livsfortellingsarbeid.
Mer informasjon om forfatteren