Velg format

På lager
kr 299

Logikksjekk

Argumentasjon som ferdighet, 2. prøveutgave
Å argumentere godt er en forutsetning for konstruktiv meningsutveksling. Uten argumenter blir samfunnsdebatten bare påstand mot påstand. Argumentasjon er også en fellesnevner i akademisk metode på tvers av fag.

Å argumentere godt er krevende, men også en ferdighet som kan trenes.

I denne boken lærer du metoder for å analysere og vurdere argumentasjon. Du får kjennskap til hvilken rolle argumentasjon spiller i samfunnsdebatten og akademisk debatt, vanlige former for usaklighet og hvilke egenskaper som gjør et argument godt eller dårlig. Boken gir redskaper for å analysere strukturen i argumentasjon og skille mellom ulike typer argumenter. Du får blant annet en innføring i normative, induktive, deduktive og abduktive argumenter.Forfatterne er Pål Antonsen (Universitetet i Oslo) og Ole Hjortland (Universitetet i Bergen). Begge har undervist i filosofi, logikk og argumentasjon i mange år. Sammen har de skrevet spalten «Logikksjekk» for Morgenbladet.

Informasjon om boka

  • Sider: 140
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215068244
  • Utgivelsesdato: 01.08.2023
  • Bokgruppe: 217

Ole Hjortland

er professor i filosofi og prodekan for forskning og formidling ved Universitetet i Bergen.

Hjortland forsker på logikk og rasjonalitet. 2016-2021 ledet han et prosjekt om logikkens filosofi finansiert av Norges Forskningsråd. Han er medlem av Munich Center for Mathematical Philosophy (LMU Munich) og underredaktør for logikk i tidsskriftet Ergo.

Sammen med Pål Antonsen har han drevet nettstedet Logikksjekk.no. I 2019 vant de Det humanistiske fakultets formidlingspris for sitt arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.
Mer informasjon om forfatteren

Pål Antonsen

er førstelektor i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo. Han forsker på språkfilosofi, logikkens filosofi og argumentasjon.

Antonsen har tidligere jobbet ved Universitet i Bergen og Trinity College Dublin.

Sammen med Ole Hjortland har han drevet nettstedet Logikksjekk.no. I 2019 vant de Det humanistiske fakultets formidlingspris for sitt arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.
Mer informasjon om forfatteren