Velg format

På lager
kr 539

Logiske metoder

Kunsten å tenke abstrakt og matematisk
Formålet med boken er å legge et solid grunnlag for et realfaglig studium, og å introdusere og forklare de viktigste og mest essensielle begrepene innenfor matematikk og realfag.

Mange tenker at matematikk er regning, formler, tall og merkelige bokstaver. Men matematikk er mye mer enn å utføre beregninger, manipulere symboler og sette inn i formler. Matematikk handler om å oppdage mønstre, gjennomføre resonnementer, finne moteksempler og argumentere logisk. Matematikk er en måte å tenke på, og en aktivitet som er både ekstremt kreativ og utfordrende.

Denne boken er ment som en introduksjon til vitenskapelig, og spesielt matematisk, tankegang for dem som begynner på et universitets- og høyskolestudium. Formålet med boken er å legge et solid grunnlag for et realfaglig studium, og å introdusere og forklare de viktigste og mest essensielle begrepene innenfor matematikk og realfag. Gjennom 25 korte kapitler, i en original og visuell fremstilling, vil studentene lære det mest grunnleggende innenfor mengdelære, logikk, bevismetoder, kombinatorikk, grafteori og mye annet.

I boken finner du svar på blant annet dette:

- Hva betyr det å abstrahere og forstå?
- Hva er et bevis og et moteksempel?
- Hva betyr det at noe følger logisk fra en mengde premisser?
- Hvordan kan kunnskap og informasjon representeres og regnes på?
- Hva er sammenhengen mellom morsetegn og Fibonacci-tall?
- Hvorfor kan det ta milliarder av år å løse Hanois tårn?

"Logiske metoder" passer spesielt godt til dem som ikke har studert før, slik at overgangen til et universitets- og høyskolestudium blir lettere. Boken har også overføringsverdi til andre studier enn realfag og er en nyttig og fascinerende inngang til vitenskapelig og logisk tankegang.

Roger Antonsen mottok Universitetsforlagets Lærebokpris for 2013 for denne boken.

Boken har en egen nettside med nyttige tilleggsressurser for studenter og forelesere under www.nettressurser.no

Informasjon om boka

  • Sider: 304
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022741
  • Utgivelsesdato: 28.07.2014
  • Bokgruppe: 219

Roger Antonsen

Roger Antonsen (1976 - 2024) var førsteamanuensis ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO). Han forsket på logikk, jobbet aktivt med formidling, holdt populærvitenskapelige foredrag og var en anerkjent foreleser og aktiv samfunnsdebattant.
Mer informasjon om forfatteren