Velg format

På lager
kr 639

Lov om endring av juridisk kjønn

Lovkommentar
Lov om endring av juridisk kjønn er en kort og enkel lov som gir den enkelte rett til å endre folkeregistrert kjønn. Selv om loven i seg selv er enkel, har den bidratt til å reise en rekke spørsmål om hva «juridisk kjønn» er, hvilke rettigheter juridisk kjønn gir, og hvilke konsekvenser det har for den enkelte å endre juridisk kjønn. Formålet med denne boken er å gi en bredere forklaring av bakgrunnen for loven, begrunnelsen for loven, og hvilke implikasjoner loven har. Boken inneholder en utdypende beskrivelse av den menneskerettslige og diskrimineringsrettslige begrunnelsen for loven.

En rekke spørsmål som har blitt reist om lov om endring av juridisk kjønn, er i realiteten diskrimineringsrettslige vurderinger. Boken gir derfor også en oversikt over diskrimineringsvernet basert på kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og trekker frem praktiske typetilfeller som bruk og tilgang til garderober, toaletter, krisesentre, soningsplasser og andre kjønnsdelte tilbud. Det er i tillegg dedikert et eget kapittel til kritikk av loven.

Målgruppen for boken er både jurister og andre som er interessert i å lære mer om loven og diskrimineringsvernet basert på kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Boken er en nyttig innføringsbok for alle, uavhengig av utdannelse og tidligere kunnskap om temaer knyttet til kjønnsmangfold.

Informasjon om boka

  • Sider: 184
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215032108
  • Utgivelsesdato: 25.11.2020
  • Bokgruppe: 221

Lars Andre Strøm Arnesen

Lars Andre Strøm Arnesen er utdannet jurist med en bachelorgrad i filosofi. Han har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent på Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, der han blant annet jobbet med problemstillinger knyttet til lov om endring av juridisk kjønn. Siden 2016 har han jobbet som advokat.
Mer informasjon om forfatteren