Velg format

På lager
kr 419

Loven - hvordan blir den til?

2. utgave
Loven - hvordan blir den til? viser hvordan en lov kommer i stand i Norge.

Fra det første initiativet til loven blir tatt, har lovgivningsprosessen mange faser: utredning, høring, proposisjon, stortingsbehandling, sanksjon og ikraftsetting. Hva skjer i de ulike fasene? Hvordan skrives en lov? På hvilken måte er Stortinget som lovgivende myndighet bundet av Grunnloven og internasjonale forpliktelser? Dette er blant spørsmålene som tas opp i boken.

Denne andre utgaven er oppdatert med ny lovgivning og spørsmål som har meldt seg de siste årene, senest med NAV-saken og covid-19-pandemien.

Boken henvender seg til alle som er med i lovgivningsprosesser, til studenter og til alle andre som er interessert i lovgivning.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215057408
  • Utgivelsesdato: 27.06.2022
  • Bokgruppe: 893

Inge Lorange Backer

INGE LORANGE BACKER er professor emeritus ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Bak seg har han en bred akademisk karriere, hvor han i tillegg til sivilprosess særlig har arbeidet med forvaltningsrett, miljørett og lovgivningslære. Som ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling 1995‒2008 og leder for en rekke lovutredningsutvalg har Backer hatt innflytelse på rettsreglene som nye tider har fordret.
Mer informasjon om forfatteren