Velg format

På lager
kr 349

Makt og journalistikk

I pressen:

  • Les Magne Lindholms kronikk i Klassekampen 8. september 2022: Maktkritikk for journalister her.
  • «… objektivitetsbegrepet er en myte som stenger for innsikt i viktige diskusjoner. Det bør erstattes med mer håndterbare størrelser som saklighet, kunnskap, balanse og redelighet.»  Intervju med Magne Lindholm i Journalisten
  • «Gjennom bredden i ulike tema viser boken hvor viktig og sammensatt bokens hovedtema makt er. Kritisk selvrefleksjon og drøfting av praksis er vesentlig for utvikling av faget, og her kan både boken og akademia generelt bidra med verdifulle perspektiver.»  Hilde Kristin Dahlstrøm i Norsk medietidsskrift
Hvem har makt over nyhetene du leser? Hvordan påvirker nyhetene oss? Endrer nettgigantene journalistikken?

Journalister setter idealer om uavhengighet og maktkritikk høyt. Samtidig kjemper de hver dag om lesernes oppmerksomhet, tilgang til kilder og annonsørenes betalingsvilje. Det er ikke alltid lett å være idealist.

«Makt og journalistikk» handler om hvordan vår tids journalistikk er underlagt mange former for makt. Dette er både en innføringsbok og en vei inn i faglig fordypning om forholdet mellom journalistikk og samfunn. Et sentralt tema er hvordan internett har skapt nye maktstrukturer som rammer inn og påvirker journalistikken.

Forfatteren diskuterer ulike sider ved fenomenet makt, hvilke utfordringer som oppstår i journalistens møte med makten, og hvordan journalisten selv utøver makt.

Her får du klare og enkle svar på innfløkte spørsmål, og forfatteren legger opp til diskusjon og refleksjon underveis i teksten.
Boka er skrevet for journalistikkstudenter og alle andre som interesserer seg for makt i journalistikken.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215063577
  • Utgivelsesdato: 12.08.2022
  • Bokgruppe: 214

Magne Lindholm

Magne Lindholm er cand.philol med doktorgrad i mediehistorie. Han har bakgrunn som forlagsredaktør, journalist og redaktør i NRK, og har undervist i medieteori og presseetikk ved Høgskolen i Oslo Akershus/OsloMet i 17 år. Magne Lindholm er en erfaren skribent som tidligere har utgitt tre bøker om journalistikk.
Mer informasjon om forfatteren