Velg format

På lager
kr 479

Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen

Barnehagen som arena for folkehelsearbeid
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å bedre, opprettholde eller fremme folkehelsen. Det sentrale i arbeidet er å påvirke forutsetningene for levekår og helse. For å lykkes er det nødvendig med innsats på mange områder i samfunnet, og der folk bor og lever sine liv. Flertallet av norske barn i alderen 1 - 5 år tilbringer en stor del av hverdagen i barnehagen. Derfor er det viktig å inkludere barnehagene i folkehelsearbeidet.
Å utvikle barnehagen til en arena for sunne måltider og variert fysisk aktivitet forutsetter et personale med faglig-pedagogisk kompetanse i å tilrettelegge og skape rammer for helseatferd blant små barn og samarbeid mellom personale, foreldre og andre i lokalmiljøet. Planlegging av folkehelsetiltak må se utfordringene på måltids- og aktivitetsområdene i et miljø- og individperspektiv og omforme offentlige signaler om måltider og fysisk aktivitet blant små barn til praktiske folkehelsetiltak.

Små barn trenger fysiske rammer som legger til rette for at de kan ta sunne måltidsvalg og være i tilstrekkelig fysisk aktivitet den tiden de oppholder seg i barnehagen. De har også behov for å oppleve at det sosiale miljøet barna imellom og mellom personalet og barna støtter sunne valg. En god pedagogisk gjennomføring av folkehelsetiltak i barnehagen vil utvikle små barns motivasjon for å velge sunn mat og være fysisk aktive.

Boka vil være av interesse for studenter i førskolelærerutdanningen, alle som arbeider i barnehagen og alle som samarbeider om barnehagens pedagogiske aktiviteter.

Bidragsytere er: Carolyn Ahmer, Lene Frost Andersen, Ingunn Fjørtoft, Ellen Haug, Asle Holthe, Karin Kippe, Karen Lassen, Inger Marie Lindboe, Torbjørn Lundhaug, Marit Rødbotten, Oddrun Samdal, Ellen Beate Hansen Sandseter, Ella Marie Ursin Steen, Helene Torsteinson, Britt Unni Wilhelmsen og Eli Kristin Aadland.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215015101
  • Utgivelsesdato: 03.03.2010
  • Bokgruppe: 215