Velg format

På lager
kr 519

Mangfold i faglig veiledning

for helse- og sosialarbeidere. 2. utgave
Boken gir en generell og bred innføring i faglig veilednings innhold, prosesser, roller og metoder. Denne 2. utgaven inneholder bl.a nye kapitler om metaveiledning og gestaltorientert coaching.
Mangfold i faglig veiledning er delt i 13 kapitler som innholdsmessig kan beskrives slik:


- Generell og bredt fundert innføring i faglig veilednings innhold, prosesser, roller og metoder.

- Presentasjon av en modell for opplæring av veiledere, kalt metaveiledning.

- Einar Aadland om veiledning i etiske dilemmaer.

- Bengt Karlsson om dialektisk relasjonsteori som grunnlag for veiledning.

- Trulte Konsmo om veiledning i perspektiv av nevrolingvistisk programmering (NLP).

- Gry Bruland Vråle om veiledning som kompetanseutvikling , basert på Patricia Benners
kompetansestige.

- Kristin Austheim om gestaltorientert coaching.

- Wenche Seltzer om veiledning i familieterapi i et kulturnarrativt perspektiv.


Anne-Lise Teslo er cand.polit., psykiatrisk sykepleier og gestaltterapeut (MNGF). Hun har lang erfaring fra psykisk helsevern og 18 år som høgskolelektor på Diakonhjemmets Høgskole. Teslo driver i dag eget firma som veileder /coach og gestaltterapeut, www.veiledning.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215009513
  • Utgivelsesdato: 19.04.2006
  • Bokgruppe: 213