Velg format

kr 499

Mangfold i spill

Digitalisering av kultur og medier i Norge
Det norske forskningsprosjektet Digitization and Diversity - Potentials and Challenges for Diversity in the Culture and Media Sector (DnD) spør: Hvordan påvirker digitaliseringen ulike mangfoldsdimensjoner i kultur- og mediesektoren?

Kapitlene i denne boken belyser digitalisering og mangfoldsproblematikk både kritisk, empirisk, teoretisk, historisk og politisk. De har det til felles at de presenterer perspektiver og resultater som viser at mangfold har blitt en mye mer heterogen og sammensatt utfordring etter digitaliseringen. Det har oppstått nye spenninger mellom homogenisering og mangfold.

Vi har konsentrert oss om digitaliseringen i fire bransjer: bok og bibliotek, museum, film og kino samt pressen med vekt på lokalavisene. Grunnen til at akkurat disse bransjene ble valgt, er at Norge var spesielt tidlig ute med digitalisering her - de fremstår som eksemplariske case.

Å opprettholde og å styrke et mangfold av stemmer, innhold og uttrykksformer samt å sørge for tilgjengelighet og et mangfoldig forbruk demografisk sett, er en av hovedgrunnene til at vi har offentlige støtteordninger for kultur- og mediesektoren. Spørsmålet om hvordan mangfoldet «oppfører seg» i en digitalisert kultur- og mediesektor, befinner seg derfor midt i denne politikkens kjernevirksomhet.

Digitalisering forfølges av sin dobbeltgjenger - eldre praksiser, forretningsmodeller og forestillinger - på godt og vondt. Digitalisering er ikke en ren foreteelse, men en uren legering av praksiser.

De som bidrar i denne boken er: Tor Bang, Peter Booth, Taina Bucher, Irina Eidsvold-Tøien, Terje Gaustad, Anne-Britt Gran, Linn-Birgit Kampen Kristensen, Anne Ogundipe, Ragnhild Kristine Olsen, Eivind Røssaak og Nina Lager Vestberg.

Informasjon om boka

  • Sider: 252
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215044811
  • Utgivelsesdato: 07.01.2022
  • Bokgruppe: 214

Anne-Britt Gran

Anne-Britt Gran er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI, og leder av forskningssenteret BI Centre for Creative Industries. Gran har tidligere arbeidet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Århus og NTNU.
Fra 2007 til 2013 ledet hun også kulturanalysebyrået Perduco Kultur. Hennes forskningsinteresser er teater, kunstinstitusjonen, kulturpolitikk, kulturforbruk, kultursponsing, kreativ næring og digitalisering av sektoren.
Mer informasjon om forfatteren

Eivind Røssaak

Eivind Røssaak er førsteamanuensis, Forskningsavdelingen ved
Nasjonalbiblioteket. Røssaak har en doktorgrad i medier og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo og New York University. Han har vært gjesteprofessor ved Universitetet i Chicago og Taipei Tech, Taiwan, og har en rekke publikasjoner om litteratur, medieestetikk og arkivfilosofi som Sic: Fra litteraturens randsoner (2001) og Selviakttakelse: En tendens i kunst og litteratur (2005) https://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjon-selviakttakelse, The Archive in Motion (2010), Memory in Motion (2017), og seneste publikasjoner er "Infrastruktur" i Jacob Lund og Ulrik Schmidt (red.): Medieæstetik: En introduktion (2020) og Kunst som deling: delingens kunst (2020).
Mer informasjon om forfatteren