Velg format

Kommer for salg
01.04.2020
kr 399

Master i norsk. Metodeboka 2

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215035710
  • Utgivelsesdato: 01.04.2020
  • Bokgruppe: 215
Vet du ikke hva du skal skrive masteroppgave om? Eller hvilken metode du skal bruke? Her får du hjelpen du trenger!

«Master i norsk. Metodeboka 1 og 2» er skattkister for studenter i oppstarten av masteroppgaven. Her er korte og kyndige introduksjoner til en rekke interessante tema, problemstillinger og metoder innenfor norskfaget.

Enten du vil skrive om litterære samtaler i klasserommet, elevers skriveutvikling, gjøre litterære eller grammatiske analyser, forske på nett-tekster eller dykke inn i språkhistorien: Disse bøkene hjelper deg!

«Master i norsk. Metodeboka 1» tar for seg forskningsmetoder du kan benytte for å analysere norskfagets tekster: ulike muntlige og skriftlige skjønnlitterære og sakprega tekster, enten de er styringsdokument, læreboktekster, eller tekster elevene møter i hverdagen.

«Master i norsk. Metodeboka 2» presenterer metoder du kan bruke for å studere norskfaget i klasserommet og i samfunnet. Kapitlene beskriver hvordan du kan samle inn og analysere ulike typer datamateriale, og legger særlig vekt på forsking på muntlige og skriftlige aktiviteter som er vanlige i norskundervisningen.

Bøkene er velegnet både for studenter som tar master i lærerutdanningene og i disiplinfaget norsk.

Redaktører for bøkene er Randi Neteland og Leiv Inge Aa. Neteland er postdoktor i nordisk språk ved Universitetet i Bergen. Aa er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Øvrige bidragsytere er forskere og lærerutdannere med spisskompetanse på hver sine felt.