Velg format

På lager
kr 1 029

Matrikkelloven

Lovkommentar
Matrikkelloven skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger ved at det blir ført et pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet. Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser, og forfatterne kommenterer hver enkelt paragraf. I innledningen til boken settes matrikkelloven blant annet i sammenheng med annet lovverk.
Kommentaren er à jour med vedtatte endringer i matrikkelloven, som blir satt i kraft fra 1. januar 2021. Det gjelder også vedtatte endringer i matrikkelforskriften, som settes i kraft fra samme dato.
Boken retter seg mot landmålere, dommere, jurister og andre som befatter seg med matrikkelen.

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215032122
  • Utgivelsesdato: 24.11.2020
  • Bokgruppe: 221

Per Kåre Sky

Per Kåre Sky er jordskiftekandidat (1989) og dr.scient. (1995) fra NLH. Sky har vært jordskifteoverdommer i Gulating og jordskiftedommer i Nord- og Midhordland. Han er professor i jordskifte og eiendomsfag på Institutt for eiendom og juss ved NMBU og professor II på Institutt for byggfag på HVL.
Mer informasjon om forfatteren

Fredrik Holth

Fredrik Holth er cand. jur. fra UiO (1999) og LL.M fra Humboldt Universitet Berlin (2000). Holth har tidligere arbeidet som advokat. Han er nå dosent i juridiske fag ved NMBU.
Mer informasjon om forfatteren

Dag Høgvard

Dag Høgvard er siv.ing. fra NTH (1980). Han har fra 1990 arbeidet med kartpolitiske spørsmål i Miljøverndepartementet, senere Kommunal- og moderniseringsdepartementet, under dette arbeider med matrikkelloven og matrikkelforskriften. Han er nå fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Mer informasjon om forfatteren

Veslemøy G. Faafeng

Veslemøy G. Faafeng er cand.jur. fra UiO (1999). Hun har arbeidet med ulike temaer innenfor fast eiendom, nå som utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og tidligere i Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og som advokatfullmektig.
Mer informasjon om forfatteren