Velg format

kr 529

Med blikket mot naturfag

Nye analyser av TIMSS 2019-data og trender 2015-2019
I Norge har naturfagprestasjoner på ungdomstrinnet i lang tid ligget under de andre nordiske landene, og de falt i tillegg med 13 poeng fra 2015 til 2019, noe som tilsvarer omtrent et halvt års skolegang. Derfor handler denne antologien om naturfag på 9. trinn.

Basert på tidligere forskning tar antologien for seg elevenes muligheter til å lære, utforskende arbeidsmåter og sammenheng med elevenes prestasjoner og motivasjon, elevenes bruk av faglig språk, elevenes motivasjon for faget, og hvorvidt endringer over tid i elevenes skolemiljø, motivasjon og språk, lærernes kompetanse og undervisning har sammenheng med nedgangen i elevenes naturfagprestasjoner.

Antologien avsluttes med et omfattende kapittel som beskriver og diskuterer naturfagets kjennetegn, verdi og relevans og deretter ser på naturfag og naturfagdidaktikk fra system-, lærer- og elevnivå.
Antologien gir et viktig bidrag til forskningsfeltet og vil forme veien videre for naturfaget i norsk skole.

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215045092
  • Utgivelsesdato: 15.10.2021
  • Bokgruppe: 215

Trude Nilsen

Trude Nilsen (ph.d.) har jobbet med TIMSS og andre undersøkelser siden 2010. Hun leder NFR-prosjektet TESO og forskergruppen LEA, er med i internasjonale ekspertgrupper for blant annet TIMSS og har publisert bøker og artikler innen skolemiljø, undervisningskvalitet, likeverd og anvendt metode.
Mer informasjon om forfatteren

Hege Kaarstein

Hege Kaarstein (ph.d.) har jobbet med TIMSS siden 2009 og overtok ledelsen i 2018. Hun deltar òg i den internasjonale ekspertgruppen for matematikk i TIMSS. Hennes interesser er blant annet lærernes undervisningskompetanse i matematikk, elevenes motivasjon for faget og svar på åpne oppgaver.
Mer informasjon om forfatteren