Velg format

På lager
kr 209

Medialisert barndom

Digital kultur i barnehagen

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215052854
  • Utgivelsesdato: 16.01.2021
  • Bokgruppe: 893
Barn i dag vokser opp i en globalisert mediekultur. Hva innebærer dette? Hva kreves av barnehagelæreren når nye digitale medier inntar barnehagen?

Lek og læring i barnehagen er sterkt påvirket av medialiseringen vi opplever i samfunnet, og barna trenger derfor voksne med digital kompetanse som kan støtte dem i deres utforskning av digitale medier.

Med utgangspunkt i sine varierte faglige ståsteder innenfor barnehagepedagogikken setter forfatterne av denne boka fra 2012 fokus på de mulighetene og utfordringene digitale medier skaper for barn og voksne i barnehagehverdagen.

Medialisert barndom retter seg direkte inn mot studenter i barnehagelærerutdanningen. Boka er også viktig for alle som jobber i barnehage.

Redaktørene Henriette Jæger og Jan Ketil Torgersen er begge høgskolelektorer ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim; Jæger i norsk og Torgersen i musikk.

Bidragsyterne er: Knut Steinar Engelsen, Margrethe Jernes, Stine Liv Johansen, Ida Margrethe Knudsen, Lars Martin Kvinge, Lydia Plowman, Svein Sando, Margareth Sandvik, Ivar Selmer-Olsen, Elisabeth Staksrud, Christine Stephen, Elin Eriksen Ødegaard, Nils Tore Gram Økland og Vigdis Vangsnes.