Velg format

På lager
kr 499

Mellom fred og krig

Norsk militær krisehåndtering
I denne boken plasseres norsk militær krisehåndtering i spenningsfeltet mellom krig og fred; mellom kryssende sektorinteresser og kryssende profesjonsinteresser; mellom et moderne innsatsforsvar som skal løse nært forestående trusler, og politikere som skal skape samsvar mellom sivil og militær innsats.
I sikkerhetspolitiske kriser står statens interesser på spill. Dette gjør militære styrker til et av statens viktigste, men også mest risikable virkemidler. I denne typen kriser skal på kort tid store og små beslutninger fattes; på ulike nivåer, på ulike steder i landet, og av ulike mennesker, på sivil og militær side. Uventede vendinger og usikkerhet omkring ansvarsforhold er det normale.

Innhold:

Innledning
Tormod Heier og Anders Kjølberg
Kapittel 1 Hva er krisehåndtering?
Anders Kjølberg
Kapittel 2 Krisehåndtering sett fra Forsvarets side
Sverre Diesen
Kapittel 3 Det norske systemet for krisehåndtering og 22. juli
Kjell Inge Bjerga og Magnus Håkenstad
Kapittel 4 Mellom beroligelse og avskrekking: Forsvarets krisehåndtering
Tormod Heier
Kapittel 5 Krisehåndtering til sjøs
Jacob Børresen
Kapittel 6 Landmilitær krisehåndtering
Håkon Lunde Saxi
Kapittel 7 Luftforsvarets bidrag til norsk krisehåndtering
Tore Svendsen
Kapittel 8 Spesialstyrkene i nordområdene - egnet for krisehåndtering?
Sigrid S. Engebretsen-Skaret
Kapittel 9 Norsk krisehåndtering og forholdet til Russland
Kristian Åtland
Kapittel 10 Militær krisehåndtering i internasjonale operasjoner
Stig Asak
Kapittel 11 Prinsipper for krisekommunikasjon
Ola Bøe-Hansen
Kapittel 12 Doktrinære konsekvenser
Harald Høiback
Epilog: Norsk krisehåndtering - et spørsmål om sivil kontroll?
Tormod Heier

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215021478
  • Utgivelsesdato: 10.05.2013
  • Bokgruppe: 214

Tormod Heier

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren, forskningsleder ved Stabsskolen og professor II ved Høgskolen i Innlandet. Han har bakgrunn fra blant annet Brigade Nord, Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet, og har skrevet en rekke bøker om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
Mer informasjon om forfatteren