Velg format

På lager
kr 599

Menneskerettighetene og Norge

rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati
De internasjonale menneskerettighetene er under diskusjon både internasjonalt og i Norge. Noen mener at beskyttelsen av disse rettighetene ikke er god nok. Andre hevder at det har gått inflasjon i hva som kalles menneskerettigheter, og at det internasjonale systemet gjør store inngrep i hva som bør overlates til nasjonale demokratiske organer.
Forfatterne kommer fra samfunnslivet og fra juridiske fagmiljøer. Resultatet er en bred gjennomgang av rettighetenes betydning, som grunnlag for en mer opplyst debatt. Boka er blitt til som en del av virksomheten ved PluriCourts, et Senter for fremragende forskning ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 336
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022123
  • Utgivelsesdato: 16.02.2017
  • Bokgruppe: 221

Geir Ulfstein

Geir Ulfstein (1951) er professor i folkerett ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Morten Ruud

Morten Ruud er spesialrådgiver i Justisdepartementet, hvor han var departementsråd fra 1997 til 2012, og gjesteforsker ved PluriCourts, Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært sysselmann på Svalbard. Han har representert Norge i mange forhandlinger om menneskerettigheter i FN og Europarådet.
Mer informasjon om forfatteren

Andreas Føllesdal

Andreas Føllesdal er professor ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Han publiserer innenfor politisk filosofi med særlig vekt på menneskerettigheter, fordelingsrettferdighet, og om EU.
Mer informasjon om forfatteren