Velg format

På lager
kr 479

Menneskerettighetene og Norge

- rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati
De internasjonale menneskerettighetene er under diskusjon både internasjonalt og i Norge. Noen mener at beskyttelsen av disse rettighetene ikke er god nok. Andre hevder at det har gått inflasjon i hva som kalles menneskerettigheter, og at det internasjonale systemet gjør store inngrep i hva som bør overlates til nasjonale demokratiske organer.
Forfatterne kommer fra samfunnslivet og fra juridiske fagmiljøer. Resultatet er en bred gjennomgang av rettighetenes betydning, som grunnlag for en mer opplyst debatt. Boka er blitt til som en del av virksomheten ved PluriCourts, et Senter for fremragende forskning ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215036250
  • Utgivelsesdato: 16.11.2023
  • Bokgruppe: 893

Geir Ulfstein

Geir Ulfstein er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett og har vært co-direktor ved PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet. Han har drevet forskning innen ulike områder av folkeretten og var en av vinnerne av Universitet i Oslos forskningspris i 2021. Han ble dr. jus. på avhandlingen "The Svalbard Treaty - from Terra Nullius to Norwegian Sovereignty" (1995). Han har også vært direktør ved Senter for menneskerettigheter (2004-2008).
Mer informasjon om forfatteren

Morten Ruud

Morten Ruud har hele sin karriere vært tilknyttet Justitsdepartementet, som lovrådgiver, sjef for polaravdelingen og departementsråd fra 1997 til 2012. Han var gjesteforsker ved PluriCourts, Universitetet i Oslo og har tidligere vært sysselmann på Svalbard. Han har representert Norge i mange forhandlinger om menneskerettigheter i FN og Europarådet, senest som leder for Europarådets styringskomité for menneskerettigheter 2020-2021.
Mer informasjon om forfatteren

Andreas Føllesdal

Andreas Føllesdal er professor ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Han publiserer innenfor politisk filosofi med særlig vekt på menneskerettigheter, fordelingsrettferdighet, og om EU.
Mer informasjon om forfatteren