Velg format

På lager
kr 349

Mer matematikk, takk!

Oppvarmingsoppgaver som engasjerer elevene
De fleste matematikklærere har nok hørt utsagn som disse: «Matematikk er så kjedelig.» «Jeg kommer aldri til å få bruk for dette». Hvordan kan læreren skape et motiverende læringsmiljø for hele klassen med et slikt utgangspunkt?

Denne boken gir ikke et endelig svar på dette spørsmålet, men den kan være et nyttig verktøy for å få med seg elevene fra starten av timen. Boken inneholder 37 såkalte oppvarmingsoppgaver. Disse er utformet slik at de skal skape engasjement og gi mestringsfølelse hos elevene. De er morsomme, har lav terskel for deltakelse og bidrar til å øke flere av de faktorene som er nødvendige for å skape indre motivasjon for læring hos elevene.

Til hver oppgave følger det en grundig beskrivelse av hvordan aktiviteten kan gjennomføres sammen med elevene, en forklaring av matematikken som ligger bak oppgaven, samt didaktiske tips.

Boka henvender seg i første rekke til matematikklærere og matematikklærerstudenter, men er også aktuell for foreldrene. Boka inneholder flest oppgaver for elever på 5.-10. trinn, men halvparten av bokas oppgaver er velegnet for alle trinn.

Oppvarmingsoppgaver kan bidra til å skape en positiv start på matematikktimen. Kanskje vil flere elever ønske seg «mer matematikk, takk»?

Informasjon om boka

  • Sider: 184
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035550
  • Utgivelsesdato: 12.06.2020
  • Bokgruppe: 219

Gaute Hovtun

Gaute Hovtun jobber som universitetslektor på grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Her underviser han lærerstudenter og lærere i matematikkdidaktikk. Han har tidligere jobbet som matematikklærer i grunnskolen.
Mer informasjon om forfatteren