Velg format

På lager
kr 569

Mestring som mulighet

i møte med barn, ungdom og foreldre

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788251835589
  • Utgivelsesdato: 01.12.1998
  • Bokgruppe: 213
Med utgangspunkt i begreper som mestring, motstandsdyktighet og beskyttelsesfaktorer setter forfatterne i denne artikkelsamlingen fokus på ressurser hos barn, ungdom og familier i forebyggende arbeid, behandling og tiltaksutvikling.
Mestringsperspektivet er temaet i boken, og er et teoretisk fundament for klinisk arbeid innen psykiatri, barnevern og pedagogikk. Anvendelse drøftes i et forebyggende, et samfunnsmessig og et klinisk perspektiv.

Boken henvender seg til dem som arbeider med barn, ungdom og foreldre, og vil være aktuell for alle som er knyttet til helse, skole og barnevern. Med stikkordregister og litteraturlister.

Berit Grøholt

Berit Grøholt er professor emerita ved Universitetet i Oslo og har deltatt i forskning innenfor en rekke barnepsykiatriske områder.
Mer informasjon om forfatteren

Hilchen Sommerschild

Hilchen Sommerschild er professor emerita ved UiO. Hun har vært med på å bygge opp faget barnepsykiatri her i landet, med særlig interesse for forebyggende virksomhet og forskning. Hun har gitt ut en rekke lærebøker innen fagområdet.
Mer informasjon om forfatteren