Velg format

På lager
kr 319

Miljøterapeutisk praksis

- fortellinger fra arbeidet med utsatte barn og unge
Boken begynner med kunnskap om å skrive for å forstå både seg selv, andre og sin egen miljøterapeutiske praksis. Så følger syv ulike fortellinger fra den miljøterapeutiske hverdagen i ulike typer institusjoner og i en families hjem. Gjennom fortellingene vises både betydningen av å skriftliggjøre sine refleksjoner, og kompleksiteten i det miljøterapeutiske arbeidet. Forfatterne presenterer og drøfter sentrale utfordringer, dilemmaer og muligheter i miljøterapeutenes hverdag.


Erik Larsen og Kate Mevik følger opp med to kapitler om hva som gjør miljøterapi mulig. De legger vekt på betydning av relasjonen, refleksjonen og den dannelsesprosessen som er nødvendig for å utvikle miljøterapeutrollen som en profesjonell rolle. Denne dannelsesprosessen starter når man begynner å arbeide med sin yrkesrolle som student, og den pågår så lenge man arbeider i og med sin profesjonelle rolle.

Forfatterne henvender seg spesielt til studenter, lærere og yrkesutøvere som er opptatt av å utvikle og forbedre det miljøterapeutiske tilbudet til barn, unge og familier. Boken er godt egnet til å vise hva miljøterapeutisk praksis er.

Bokens redaktører er Kate Mevik og Erik Larsen. De øvrige bidragsytere er Unn Solheim Dreyer, Vorin Brox Eilertsen, Håvard Johansen, Thomas Johnsen, Kåre Strand Nesvik, Mona Torrissen og Ellinor Tverrå.

Informasjon om boka

  • Sider: 128
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215020143
  • Utgivelsesdato: 18.06.2012
  • Bokgruppe: 213

Kate Mevik

Kate Mevik er barnevernspedagog og sosiolog. Hun arbeider som dosent ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.
Mer informasjon om forfatteren

Erik Larsen

Erik Larsen er psykologspesialist. Han har vært professor i barn og unges oppvekstmiljø, og er en nestor innen miljøterapi.
Mer informasjon om forfatteren