Velg format

På lager
kr 629

Moderne litteraturteori

En antologi. 2. utgave
Et utvalg sentrale artikler fra det 20. århundres litteraturvitenskap. 2. utgaven er grundig oppdatert og korrigert.


I norsk oversettelse presenteres klassikere som Viktor Sjklovskijs "Kunsten som grep", Cleanth Brooks' "Ironi som strukturelt prinsipp", Roland Barthes' "Virkelighetseffekten", Michel Foucaults "Hva er en forfatter?", Julia Kristevas "Fra én identitet til en annen" og Theodor W. Adornos "Tale om lyrikk og samfunn".

Noen tekster drøfter grunnleggende problemer av vitenskapsteoretisk karakter, mens andre tar opp problemstillinger knyttet til sjanger og retorikk, forfatter og skrift, litteratur og samfunn. Her er eksempler på russisk formalisme, anglo-amerikans nykritikk, feministisk teori og dekonstruksjonskritikk. Sammen gir tekstene et inntrykk av mangfoldet og spenningen i litteraturteorien i det 20. århundre.

Artiklene har vært kjernetekster i litteraturstudiene ved norske universitet og høgskoler gjennom mange år. I grundig revidert utgave er antologien også tilpasset nye litteraturprogrammer.
Boken henvender seg også til et bredere, litteraturinteressert publikum.

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215004792
  • Utgivelsesdato: 15.08.2003
  • Bokgruppe: 217

Atle Kittang

Atle Kittang (1941-2013) var professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og har vært en svært sentral aktør i norsk litteraturvitenskap og offentlighet gjennom flere tiår. Han har utgitt en rekke bøker. På Universitetsforlaget har han blant annet utgitt "Lyriske strukturer", med Asbjørn Aarseth (1968/ og senere utg.). "Litteraturkritiske problem" (1975), "Litteraturforskning og litteraturformidling: perspektiv på ei legitimeringskrise" (1982) og "Moderne litteraturteori. En innføring" (1993, med Linneberg). Han har også vært redaktør av antologiene "Moderne litteraturteori" (1991/2008, med Linneberg, Melberg, Skei) og "Klassisk litteraturteori" (1987/2007, Eide og Aarseth)
Mer informasjon om forfatteren

Hans H. Skei

Hans H. Skei er professor ved Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er mangeårig litteraturanmelder i Dag og Tid og Aftenposten og er en av Norges fremste eksperter på kriminallitteratur. Skei er et profilert medlem av Rivertonklubben.
Mer informasjon om forfatteren

Arne Melberg

Arne Melberg (f.1942) dr.philos. ved Stockholms Universitet i 1973. Han har vært professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1987. Melberg har publisert 17 bøker og mer enn 80 vitenskapelige artiker i litteraturteoretiske og litteraturhistoriske emner, senest monografier om Hölderlin, Rilke, Montaigne og Nietzsche. Han har også publisert skjønnlitteratur og reiselitteratur, og er kulturjournalistisk bidragsyter i Svenska Dagbladet.
Mer informasjon om forfatteren