Velg format

kr 499

Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden

Morsmålsfaget er stort og mangfoldig og omfatter mange deldisipliner. Det utgjør et «fagmassiv», som lærere, lærerutdannere og forskere må orientere seg i. I denne antologien er det samlet 13 artikler som demonstrerer eksempler på hvordan det både kan undervises i og forskes på morsmålsfaget.

Boka inneholder artikler innenfor språkdidaktikk, litteraturdidaktikk og skrivedidaktikk og har empiri fra alle nivå i utdanningssystemet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Antologien speiler også at morsmålsfaget er i stadig bevegelse, og nye disipliner kommer til. Derfor har vi for eksempel med bidrag som digital skriving i sosiolingvistisk perspektiv, sanglyrikk som multimodalt uttrykk og pedagogisk transspråking.

Antologien har blitt til i etterkant av en nordisk konferanse om morsmålsdidaktikk ved NTNU, Trondheim, i 2019. Konferansekomiteen var den samme som redaksjonen for denne antologien. Både konferansen og boka inngår i en rekke slike arrangement som går på omgang i morsmålsdidaktikkmiljøene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det felles nordiske nettverket har navnet Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning (NNMF).

Informasjon om boka

  • Sider: 312
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215050980
  • Utgivelsesdato: 23.08.2021
  • Bokgruppe: 216

Lennart Jølle

Lennart Jølle er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hans forskningsinteresser er i hovedsak ulike aspekt av norskfaglig tekstskaping: elevers skriving, skriveopplæring og vurdering av skriving.
Mer informasjon om forfatteren

Ann Sylvi Larsen

er dosent i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Fagfeltet hennes er barnelitteratur og barns narrativer, og hun har gitt ut en rekke artikler, bøker og bokbidrag om disse emnene. Larsen har gitt ut boka Gode grøss - om skrekkfiksjon for og av barn (2015) og er medredaktør for Norskboka 5 - 10. Litteraturboka (2018) samt Støttende skriveundervisning. En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring (2020).
Mer informasjon om forfatteren

Hildegunn Otnes

Hildegunn Otnes er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes fagfelt er digitale tekster, samtaleanalyse, grammatikkdidaktikk og skrivedidaktikk, og hun har skrevet mange artikler og bøker innenfor disse fagområdene. Otnes har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet» og er redaktør og medforfatter i boka Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020). Hennes doktoravhandling fra 2007 (Følge med og følge opp) omhandlet fenomenet lytting. Hun har dessuten vært medforfatter av flere bøker, blant annet Grammatikken i bruk (2004/2011/2020), Å være digital i alle fag (2009), Å invitere elever til skriving (2015), Å lære å skrive (2016) og Tekst i tid og rom (1999/2006/2017).
Mer informasjon om forfatteren

Leiv Inge Aa

Leiv Inge Aa er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han arbeider særlig med språklige emner som grammatikk, tale- og skriftvariasjon, språkpolitikk og -didaktikk.
Mer informasjon om forfatteren