Velg format

kr 499

Mot bedre samarbeid?

Betraktninger fra studier av norske velferdstjenester
Denne boka handler om samarbeid som fenomen innenfor den norske velferdsstaten. Gjennom ulike forskningsbidrag - analyser av norsk samarbeidsforskning, diskursanalyser av politiske styringsdokumenter og empiriske studier fra ulike sektorer innenfor velferdsstaten - retter boken et kritisk blikk mot den rådende diskursen som fremstiller mer samarbeid som universalløsning for velferdsstatens utfordringer.

Boka består av elleve kapitler som på ulike måter setter søkelyset på samarbeidspraksiser og setter spørsmålstegn ved hvorvidt samarbeid nødvendigvis skaper bedre og mer helhetlige tjenester. Forskerne argumenterer for at forskningen og praksisfeltet i mindre grad bør fastholde samarbeid for samarbeidets egen skyld og heller fokusere på hva det skal samarbeides om.

Informasjon om boka

  • Sider: 184
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215045047
  • Utgivelsesdato: 19.12.2022
  • Bokgruppe: 213

Janne Paulsen Breimo

Janne Paulsen Breimo er professor i sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Hun har ph.d. i sosiologi. Hennes forskningsinteresser handler om organisering av velferdstjenester, spesielt innenfor barnevern, rehabilitering, arbeidsinkludering og flyktningetjenester.
Mer informasjon om forfatteren

Cecilie Høj Anvik

Cecilie Høj Anvik er førsteamanuensis i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Hun har ph.d. i sosialantropologi. Anvik forsker på utsatte grupper i velferdsstaten, særlig innenfor feltene unge i sårbare overganger, institusjonsbasert eldreomsorg, funksjonshemming og samhandling.
Mer informasjon om forfatteren

Esben Olesen

Esben Olesen er førsteamanuensis ivelferdssosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet og seniorforsker ved Nordlandsforskning, gruppen for velferd. Hans forskningsinteresser er sårbare og marginaliserte unge, psykisk helsevern, barnevern, samarbeid mellom helse- og velferdstjenester og bruk av ulike former for kontroll, styring og makt i velferdsstaten.
Mer informasjon om forfatteren

Christian Lo

Christian Lo is an Associate Professor at Nord University and Senior Researcher at the Nordland Research Institute. Lo has recently published the book When Politics Meets Bureaucracy: Rules, Norms, Conformity and Cheating.
Mer informasjon om forfatteren