Velg format

På lager
kr 339

Motivasjon i matematikk

Hva er egentlig motivasjon, og hvor viktig er det for læring i matematikk? Hvordan kan læreren legge til rette for motivasjon i undervisningen?
I «Motivasjon i matematikk» tar forfatterne opp sentrale motivasjonsteorier og presenterer hovedtrekk fra forskningen på en strukturert og lett tilgjengelig måte. Eksempler fra klasserommet (fra barnetrinn til videregående) og samtaler med elever blir hele tiden brukt underveis for å illustrere teoriene i praksis.

Forfatterne diskuterer flere konkrete trekk ved klasseromskultur og undervisningspraksis som påvirker elevers motivasjon, og lærerens rolle i dette blir trukket særlig frem.

Boka er skrevet for lærere og lærerstudenter som vil lære mer om motivasjon i matematikkfaget, og som ønsker en oversikt over forskningen og konkrete eksempler og forslag til endring av praksis.

Kjersti Wæge er leder for Matematikksenteret og Mona Nosrati er førsteamanuensis ved Matematikksenteret. Begge har doktorgrad i matematikkdidaktikk.


«Befriende er derfor at i denne interessante, innholdsrike og lærerike boka er forfatternes utgangspunkt at alle kan forstå og beherske matematikk [...] Denne boka gir god drahjelp, enten det gjelder barne-, ungdoms- eller videregående trinn. Samtidig som boka både er velskrevet og lettlest, skal det ikke legges skjul på at stilles visse krav til lærer/leser om å sette seg grundig inn i budskapet i boka. Men det er det absolutt verdt!»
Geir Martinussen, tidligere lærerutdanner i matematikk ved OsloMet, i Utdanning 9/2018

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215026190
  • Utgivelsesdato: 18.07.2018
  • Bokgruppe: 219

Kjersti Wæge

Kjersti Wæge er leder ved Matematikksenteret. Hun har tidligere vært matematikklærer i videregående skole og gjennomførte sin doktorgrad ved Matematikksenteret i 2007. Wæge har holdt kurs for lærere og deltatt i flere større forsknings- og utviklingsprosjekter.

Kjerstis forskningsfelt er elevenes motivasjon for å lære matematikk, undersøkende matematikkundervisning, samt koblingen mellom teori og praksis i utdanningen av matematikklærere. Hun har publisert flere internasjonale og nasjonale artikler som omhandler disse temaene.
Mer informasjon om forfatteren

Mona Nosrati

Mona Nosrati er førsteamanuensis ved Matematikksenteret og har doktorgrad i matematikkdidaktikk. Hun har i tillegg en mastergrad i nevrovitenskap fra Kavli Institute for System Neuroscience, NTNU. Nosrati forsker på kognitiv utvikling og nevrovitenskapelige perspektiver på læringsforståelse.
Mer informasjon om forfatteren