Velg format

På lager
kr 419

MR for radiografer og radiologer

Fysikk og fysiologi
Magnetisk Resonanstomografi (MR) er en avbildningsteknikk med stadig økende medisinsk betydning. Andreas Abildgaard forklarer opptaksmekanismer og bildedannelse med MR og gir en innføring i MR-sekvenser og spesialteknikker.
Forfatteren presenterer og forklarer den delen av MR-fysikken som er mest relevant for radiografer og radiologer, og setter den i sammenheng med praktisk bruk av MR-maskinen. MR-undersøkelser gir informasjon om både anatomi og funksjon.

For lesere uten forkunnskaper kan MR-verdenen lett bli overveldende, med mange rare begreper og mye som skjer samtidig. Det er hverken mulig eller ønskelig at radiografer og radiologer skal kjenne alle detaljer om denne avanserte teknologien. Samtidig er det viktig å ha visse grunnkunnskaper som gir god MR-radiografi og riktig bildetolkning. Hensikten med denne boka er å formidle disse grunnkunnskapene på en forståelig måte. Det er lagt stor vekt på å dele opp og dosere informasjonen slik at den blir lettere tilgjengelig. Begrepsforklaringer er fordelt utover i teksten, slik at de kommer når det er bruk for dem. Boka forklarer både spesifikke MR-begreper og mer generelle fysikkbegreper der det er nødvendig.

I første del av boka forklarer forfatter den generelle teknikken for MR bildedannelse. I den andre delen omtaler forfatter mekanismene for sekvensvekting, etterfulgt av kapitler om spesialteknikker som MR-angiografi, diffusjon og spektroskopi. Boka omtaler også MR-kontrastmidler, MR-artefakter og MR-sikkerhet.

«Med boka «MR for radiografer og radiologer - fysikk og fysiologi» har Andreas Abildgaard lykkes med å gjøre tungt fagstoff lett tilgjengelig i en velskrevet bok som er morsom lesning.»
Kathinka Dæhli Kurz, Noraforum

«Temaene er velvalgte. Kapitlene omhandler akkurat de spesialsekvenser og temaer jeg tror radiologer flest vil ønske å ha med i en gjennomgang. Figurbruken er gjennomtenkt og velbegrenset.

At Abildgaard klarer å forklare alt dette på en enkel og svært god måte på bare 196 sider, er godt gjort! Å forklare ting enkelt og forståelig er en kunst som ikke alle lykkes like godt med, men her får forfatteren dette til vel så godt som i noen annen bok jeg har lest om emnet.»
Arne Malthe Skjold, «Tidsskrift for Den norske legeforening»

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024547
  • Utgivelsesdato: 12.05.2016
  • Bokgruppe: 213

Andreas Abildgaard

Radiolog og overlege Andreas Abildgaard (f. 1958) er ansatt i Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin, Oslo Universitetssykehus, med arbeidssted Rikshospitalet. Her jobber han hovedsakelig med abdominal MR. Han er fagansvarlig MR-radiolog på Rikshospitalet.
Mer informasjon om forfatteren