Velg format

På lager
kr 389

Musikk, ungdom, deltakelse

musikk i forebyggende arbeid
Denne boken utforsker musikkens mangfold og potensial for å integrere ungdom som står i fare for å havne utenfor.
«Musikk, ungdom og deltakelse - musikk i forebyggende arbeid» fremstår imponerende innholdsrik. Forfatterne har lykkes med å sammenstille praksisfortellinger, forskning og begrepsforklaringer til en meningsfull faglig tekst.»
Randi Margrethe Eidsaa, Fontene forskning

«Vi får presentert gode teoretiske perspektiv, noe som gjør at boken må sees på som noe mye mer enn en bok om musikkterapi. Den kan like gjerne leses som en bok om læringsteori eller som en bok om forebyggende praksis.»
Bård Mellin Olsen og Nora Lindèn, Norges barnevern

Alle kan holde på med musikk om det legges til rette for det. Musikkutøvelse skal ikke bare være forbeholdt den med stort talent.

Arbeid med unge mennesker under barnevernets omsorg vies mest oppmerksomhet, men boken besvarer også spørsmål om hva økt bruk av musikk i institusjoner og virksomheter som skole, barnevern, fengsel, psykisk helsevern, sykehus og rusomsorg kan føre til. Her utforskes også hvordan deltakelse i musikkrelaterte aktiviteter kan gi ungdom gode erfaringer i samhandling med både voksne og jevnaldrende og hva som skal til for at ungdom settes i stand til å engasjere seg i felles musikkprosjekter.

Musikk kan brukes av et bredt spekter av yrkesutøvere som for eksempel barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer, pedagoger, sykepleiere og psykologer. Boken egner seg godt for personer som jobber med unge mennesker i ulike samfunnsinstitusjoner, både musikkterapeuter og andre.

Informasjon om boka

  • Sider: 176
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024394
  • Utgivelsesdato: 03.08.2015
  • Bokgruppe: 210

Viggo Krüger

Viggo Krüger er førsteamanuensis ved GAMUT, Griegakademiet, Universitetet i Bergen og forsker/musikkterapeut ved Aleris Ungplan & BOI, region vest.
Mer informasjon om forfatteren

Astrid Strandbu

Astrid Strandbu er professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk på Norges arktiske universitet, UiT
Mer informasjon om forfatteren