Velg format

På lager
kr 479

Musikkterapi og eldrehelse

Hvorfor og hvordan kan musikk være en helseressurs for eldre?
Mange har hørt fortellinger om personer med demens som det er vanskelig å få kontakt med, men som kan vekkes i møte med musikk, og som husker alle vers på en sang de lærte som unge. Også på andre, mindre dramatiske måter kan musikk være et positivt tilskudd til eldre menneskers hverdag og livskvalitet. Vi trenger redskaper for å forstå hvorfor og hvordan musikk kan være en helseressurs, og denne boka bidrar med dette.

Temaet musikkterapi og eldrehelse omfatter både hverdagslivets musikkbruk, musikk som del av en bred miljøterapeutisk praksis og musikk som et behandlingstilbud som krever spesialisert musikkterapikompetanse. Boka legger vekt på tverrfaglige arbeidsmåter og fokuserer på musikkens muligheter både i et individ- og i et systemperspektiv. Tema som lydmiljø, samarbeid, maktbruk og arbeidsmiljø er derfor inkludert. De ulike kapitlene er skrevet av noen av de fremste forskerne og praktikerne på området i Norden.

Om forfatterne:
Brynjulf Stige er professor i musikkterapi ved Universitetet i Bergen og leder for GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking, UiB og Uni Research Helse. ¿

Hanne Mette Ridder er professor i musikkterapi ved Aalborg Universitet og leder av Aalborgs Universitets internationale forskerprogram i musikterapi.
De øvrige bidragsyterne er omtalt i boka.

Informasjon om boka

  • Sider: 280
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024639
  • Utgivelsesdato: 25.05.2016
  • Bokgruppe: 213