Denne boka handler om språkutvikling hos tospråklige barn og tilegnelse av andrespråk i barnehagen og på barnetrinnet i skolen.

Formålet med boka er å utvikle flerkulturell kompetanse hos barnehagelærer- og lærerstudenter og pedagoger i barnehagen og på barnetrinnet.

Emnene er både knyttet til språktilegnelse, språklige beskrivelser, språksosiologi, og til metodisk tilrettelegging i flerkulturelle grupper, hvor vennskap, lek, temaarbeid og lærerrollen står sentralt.

Denne tredje utgaven er oppdatert på planer og offentlige dokumenter. Nyere forskning er lagt til, f.eks. om musikk som verktøy i norskopplæringen. Kapitlet om kartlegging er utvidet, siden kartlegging av barns språk nå innføres for barnehager over hele landet.

Sonja Kibsgaard er førstelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og Olaf Husby er førsteamanuensis ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ved NTNU.


Mer info om boka -

Sider 232
Målform bm
Utgave 3
ISBN 9788215023281
Utgivelsesår 2014
Bokgruppe 215
Salgsdato 11.07.2014
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x