Gjennom observasjoner og intervju øker kvaliteten på barnehagetilbudet. Boka gir oss innføring i de metodene og den kunnskapen som skal til for å gi barna gode hverdager med rom for deres egen medvirkning i barnehagen.

Grunnlaget for barnehagepedagogisk arbeid ligger i å observere og tolke det vi ser barn gjør og å lytte til hva barn sier gjennom samtale med dem. "Observasjon og intervju i barnehagen" er en innføringsbok i observasjon som oppmerksom iakttagelse, i intervju, samtale, praksisfortellinger samt andre metoder. Den er særlig egnet for barnehageansatte og studenter i barnehagelærerutdanningen, men passer også for andre som arbeider med barn og unge og som er opptatt av barns medvirkning.

Den fjerde utgaven er revidert i forhold til de siste endringene i lov og rammeplaner. Med økt fokus på kvalitet i barnehagen stilles det større krav til barnehagelærerne, også i forhold til observasjon og intervju. Derfor blir også nyere litteratur som drøfter observatørrollen trukket inn.

Dette er en bok barnehagelæreren tar med seg ut i praksis etter endt utdanning, og har stor glede og nytte av som profesjonsutøver.

Gunvor Løkken er professor ved Høgskolen i Vestfold og Frode Søbstad professor emeritus i førskolepedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH).


Mer info om boka -

Sider 144
Målform bm
Utgave 4
ISBN 9788215021416
Utgivelsesår 2013
Bokgruppe 215
Salgsdato 16.01.2013
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x