Praktisk introduksjon til numeriske metodar

Øvingsoppgåver for MATLAB

Sølve Selstø

kr 319

Forventet på lager 05.04.2017

Bestill vurderingseksemplar

Numeriske metodar og berekningar er sentrale omgrep innan alle fag som brukar matematikk som metode.

Denne praktiske innføringsboka tar studenten i handa og leier ho steg for steg inn i numerikk-verda. Teori og metode blir gjort til erfaringar gjennom praktisk oppgåveløysing. Oppgåvene har svært grundige løysingsforslag som ein kan ty til der det trengst. Det kodetekniske blir halde på eit elementært nivå, ikkje berre for å senke kodeterskelen, men også for å gjere samanhengen mellom teori, analyse og definisjonar på den eine sida og praktisk, numerisk problemløysing på den andre sida så tydeleg som mogleg.

Den siste halvdelen av boka er tiltenkt studentar og elevar som vil ta steget vidare og bruke metodane meir kreativt. Her skal ein mellom anna finne raskaste veg over ei elv med varierande straum, bestemme temperaturfordelinga på ei metallplate og finne ut kvifor eit vasstårn har form som ein kantarell.

«Numeriske metodar - Øvingsoppgåver for MATLAB» er utvikla og utprøvd gjennom fleire år med undervising.

Sølve Selstø er professor i fysikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Her underviser han i matematikk og fysikk for ingeniørstudentar, i tillegg til å forske innan kvantefysikk.


Mer info om boka -

Sider 288
Målform nyn
Utgave 1
ISBN 9788215028453
Utgivelsesår 2017
Bokgruppe 219
Salgsdato 05.04.2017

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x