Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag

Kirsti Malterud

kr 359

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Her får du råd og tips for gjennomføring av kvalitativ metasyntese.

Kvalitativ metasyntese er en forskningsmetode for systematisk oversikt, syntese og bærekraftig gjenbruk av kvalitative primærstudier. Forfatteren presenterer prinsipper og fremgangsmåter for metasyntese som kvalitativ metode, slik at leseren selv kan vurdere om dette er en egnet strategi for den aktuelle problemstillingen. Metoden har mange likhetstrekk med systematiske oversikter, en form for kunnskapsgjennomgang som er utviklet av EBM-tradisjonen. Samtidig utfordrer kvalitativ metasyntese på mange måter EBM-tradisjonens kunnskapsgrunnlag.

Boken er skrevet for studenter på høyere nivå og for forskere innenfor medisin og helsefag.

«Entusiastisk om kvalitativ metasyntese»
Tidsskrift for Den norske Legeforening

Mer info om boka -

Sider 168
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215028903
Utgivelsesår 2017
Bokgruppe 213
Salgsdato 10.07.2017
Leveringstid 3-5 dager


Artikler

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x