Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen

En emosjonsfokusert tilnærming

Øyvind Fallmyr

kr 419

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar
Boken har egen nettressurs

En god lærer-elevrelasjon er et viktig fundament for læring og mellommenneskelig problemløsning. Grunnlaget for å etablere og vedlikeholde gode relasjoner er å forstå og håndtere egne og andres følelser. Denne boken handler om å gjøre følelseshåndtering til en kjernekompetanse hos pedagoger. God følelseshåndtering vil styrke samspill- og kommunikasjonsferdigheter, motivasjon, læring, problemløsning, egenledelse og konflikthåndtering både hos lærer og elev.

Fra emosjonsfokusert psykologi og relasjonell psykodynamisk teori overfører boken ny, evidensbasert kunnskap til skolearenaen. Kunnskapen som formidles, kan brukes både forebyggende og problemløsende, i klasserommet, i gruppesamtaler, i en enkeltsamtale, eller i støttesamtaler over tid. Boken presenterer viktige teorier og modeller, oppdatert forskning og konkrete arbeidsmetoder.

Boken retter seg mot studenter i pedagogikk og lærerutdanning. Den er også aktuell for pedagoger og spesialpedagoger i skolen, barnevernstjenesten, helsestasjons- og skoletjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste og andre som jobber med barn og unge. Selv om eksemplene i boken er tuftet på lærer-elev-relasjon, er innholdet overførbart til andre relasjoner.

_________________________

«Jeg tror at det å arbeide med bokas innhold kan bidra til forbedring av relasjoner og miljø, både i klasserom og personalrom. Den anbefales for alle lærere, på ethvert trinn og i samtlige fag. En særlig anbefaling til lærerutdannere og skoleledere.»
Hallvard Håstein, Bedre skole nr. 1, 2018.

«Boka bør leses av alle pedagoger, og den bør være en naturlig del av pensum ved institusjoner som utdanner lærere i Norge. Også foreldre vil kunne ha nytte av å lese en slik bok.»
Kjell Totland, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr. 1, 2018.

Mer info om boka -

Sider 320
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215028200
Utgivelsesår 2017
Bokgruppe 215
Salgsdato 28.07.2017
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x