Forvaltningen gjør enorme investeringer i IKT, men nytteeffektene av disse investeringene er svært dårlig dokumentert - og anslagsvis 75 % av offentlige IKT-prosjekter feiler.

Denne boken handler om hvordan man kan gjennomføre offentlige IKT-prosjekter på en god måte.
Bidragsyterne gir konkrete råd om hvordan målrettede investeringer i informasjonsteknologi kan føre til en mer effektiv og brukervennlig offentlig forvaltning. Det presenteres en rekke eksempler fra både omfattende statlige prosjekter og mer avgrensede kommunale satsinger.

Boken retter seg mot studier innen Administrasjon og ledelse, Offentlig administrasjon og Informasjonssystemer, og vil særlig være relevant som lærebok på kurs omkring ledelse av eForvaltningsprosjekter. Den vil også være en nyttig ressurs for ledere og mellomledere i offentlig sektor og for ansvarlige for gjennomføring av IT-prosjekter. Boken tilbyr både teoretisk forankring, presise analyser og nyttige eksempler.

Mer info om boka -

Sider 256
Målform b/n
Utgave 1
ISBN 9788215017402
Utgivelsesår 2012
Bokgruppe 214
Salgsdato 05.03.2012
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x