«hva er TILLIT» berører en rekke spørsmål som har med mellommenneskelige forhold å gjøre.

Folk flytter og reiser mer enn tidligere, og stadig møtes folk på tvers av kulturgrenser. Relasjoner mellom mennesker endrer seg, noe som krever etablering av nye tillitsforhold. Et velfungerende og flerkulturelt samfunn er utenkelig uten tillit. Samtidig er det svært mye i samfunnslivet som vitner om at mistilliten står sterkt: politikerforakt, høye gjerder mellom naboer, oppfordringer om ikke å stole på fremmede osv. hva er TILLIT viser en mulig vei inn et forskningsfelt som i løpet av få år har vokst betraktelig.

Harald Grimen (f. 1955) er professor i profesjonsetikk ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, og professor II ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Han har arbeidet mye med grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskapene, og har bl.a. skrevet "Samfunnsvitenskapelige tenkemåter".Mer info om boka -

Sider 152
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215015163
Utgivelsesår 2009
Bokgruppe 217
Salgsdato 24.08.2009
Leveringstid 3-5 dager


Bla i boka

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x