Denne kommentarutgaven gir en gjennomgang av inkassoloven med dens viktigste forskrifter. Inkassolovens formål er å beskytte skyldneren og ivareta en samfunnsmessig kontroll med innfordring av pengekrav.

Boken gir en fremstilling av rettsreglene som gjelder ved innfordring av pengekrav. Inkassoloven omhandler adgangen til å drive inkassovirksomhet og gir regler for hvordan inkassoprosessen skal og kan skje. Det gis blant annet en utførlig gjennomgang av standarden «god inkassoskikk». Boken gir en utfyllende kommentar til de viktigste av lovens forskrifter, og behandler både retts- og nemndspraksis.

Boken er tilgjengelig digitalt på juridika.no.

Mer info om boka -

Sider 224
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215024769
Utgivelsesår 2015
Bokgruppe 221
Salgsdato 07.09.2015
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x