Konkursrett kort forklart gir en innføring i hva konkurs og konkursbehandling er. Både konkursloven og dekningsloven behandles. Konkursloven gir prosessuelle regler om konkursbehandling. I dekningsloven finnes reglene om hvordan boets eiendeler fordeles mellom fordringshaverne.

Boken er først og fremst skrevet for studenter, men kan også være av interesse for jurister og andre som trenger en innføring i reglene om konkurs. Kjennskap til konkursretten er viktig for forståelsen av andre formuerettslige fag.

Vibeke Irene Løvold er lagdommer i Borgarting lagmannsrett og har tidligere jobbet i Justisdepartementets lovavdeling, hvor hun hadde hovedansvar for gjeldsforfølgningsretten. Hun har gitt ut flere bøker om tvangsfullbyrdelse og konkurs.


Mer info om boka -

Sider 216
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215027241
Utgivelsesår 2019
Bokgruppe 211
Salgsdato 14.06.2019
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x