Læringsnøkkelen er et resultat av ti års samarbeid mellom fysioterapeutene Britt Fadnes, Kirsti Leira og professor i medisin Per Brodal. I sin forrige bok, Balansekoden (Fadnes og Leira 2006), introduserte forfatterne en ny forståelse av og en ny tilnærming til ulike kroppslige og psykiske plager. Her følger en videreutvikling.

«Nå tar vi utgangspunkt i ny forskning om kroppens muligheter til å påvirke et samarbeid mellom de ulike nettverkene i hjernen [...]. Målet er å få i gang grunnleggende læringsprosesser. Vi prøver ut og erfarer hvordan et gunstig samspill mellom bevegelser, balanse og læring åpner for et smidig nettverkssamarbeid. Når vi lykkes i å veilede pasienten til et slikt samspill, ser vi hvordan pasientens symptomer reduseres. Pasienten lærer å ta hånd om livet sitt på en overkommelig måte. Evnen til å bestemme selv utvikles. Energien kommer tilbake. Men for å lykkes, kreves det egeninnsats.» Sitatet er hentet fra bokens innledning, og gir et godt bilde av bokens hovedbudskap.

Stoffet er delt inn i følgende kapitler:
1 Nevrobiologi og læringsorientert fysioterapi
2 Bevegelse, balanse og læring
3 Balansekoden i praksis - en nøkkel til læring
4 Smerte som tolkning av kroppens tilstand
5 Ny forståelse av smerte - konsekvenser for praksis
6 Bevegelsesforstyrrelser hos noen pasienter med nevrologiske diagnoser
7 Intervju med to kroppsspesialister.

Boken er skrevet for fysioterapeuter og andre grupper av helsepersonell innen psykisk og somatisk helsearbeid. Fordi mye av fagstoffet formidles konkret og hverdagslig, vil også mennesker som kjenner symptomene på egen kropp ha nytte av boken.


Mer info om boka -

Sider 200
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215013725
Utgivelsesår 2010
Bokgruppe 213
Salgsdato 22.02.2010
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x