Hva er egentlig literacy? Og hvorfor er det så viktig å forstå det for alle som jobber med skole?

Vi er omgitt av tekster fra morgen til kveld. Evnen til å forholde seg til en rekke ulike tekster har blitt en av de aller viktigste ferdighetene et menneske trenger for å ta del i samfunnet. Literacy er fellesbetegnelsen for disse mangfoldige tekstkompetansene og dreier seg om å skape mening i egne og andres tekster.

Literacy trekkes frem i stadig flere sammenhenger som det overordnede målet med all utdanning. Denne boken handler om hva literacy er og hva skolen kan gjøre for å sørge for at alle elever utvikler relevante måter å bruke tekster på.

Med utgangspunkt i nyere forskning problematiserer forfatteren hva slags literacy skolen legger opp til gjennom sine tradisjonelle tekstpraksiser. Hun gjør også rede for hvilke nye utfordringer og muligheter den digitale medievirkeligheten gir, og diskuterer hva som skjer når skolens tekster i stadig større grad kombineres med en ubegrenset tilgang til internett.

Boken avsluttes med syv konkrete råd for hvordan lærere kan fremme en allsidig og bred tekstkompetanse.

«Literacy i skolen» gir en kjærkommen oversikt over et komplekst fenomen til alle som jobber med skole.


«Lettfattelig og lurt om literacy ... en meget velskrevet og velkomponert innføringsbok»
Henriette Hogga Siljan i tidsskriftet NORSKLÆREREN

Mer info om boka -

Sider 128
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215025896
Utgivelsesår 2016
Bokgruppe 215
Salgsdato 25.11.2016
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x