Mellom nærhet og distanse

Kvalitative metoder i samfunnsfag. 4. utgave

Pål Repstad

kr 379

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Boka er en lettfattelig innføring i kvalitative metoder. Den er først og fremst en praktisk bruksbok med gode råd om observasjon og feltarbeid, dybdeintervjuer og tekstanalyser, men forfatteren reflekterer også over de mer vitenskapsteoretiske aspektene ved metode.

«Mellom nærhet og distanse» har blitt en klassiker innen norsk metodelitteratur. Denne reviderte utgaven inneholder nytt stoff om forskningsetikk, diskursanalyse, typologier, rapportskriving og kvalitetskriterier for kvalitativ forskning, samt de kvalitative metodenes begrensninger. Boka er velskrevet og rik på gode eksempler.

Boka retter seg mot samfunnsfagene, men har også slått an innen sosialfagene. Den er ideell for studenter som skal til med sine første kvalitative undersøkelser, men også erfarne forskere vil kunne plukke opp nyttige poeng.

Boka er utgitt med støtte fra Utdannings- og forskningsdepartementet, ved Lærebokutvalget for høyere utdanning.Mer info om boka -

Sider 168
Målform bm
Utgave 4
ISBN 9788215011233
Utgivelsesår 2007
Bokgruppe 214
Salgsdato 07.05.2007
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x