Merkesteiner i norsk sosiologi er en samling av noe av det beste i den klassiske norske sosiologien. Bidragsyterne er noen av de fremste på feltet, gjennom de første tiårene etter at disiplinen fikk feste i Norge på 1950- og -60-tallet.

Tekstene er valgt ut på grunn av sin originalitet, kvalitet, faglige og samfunnsmessige betydning, samt litterære verdi. Tematisk berører de en rekke aspekter ved sosialt liv. Men de gir også eksemplariske illustrasjoner av hvordan sosiologer tenker og arbeider.

Flere av tekstene har lenge vært vanskelig tilgjengelige. Boka er godt egnet for alle som for første gang vil gjøre seg kjent med den klassiske norske sosiologien. Men den passer også for dem som vil gjenoppfriske gammel kunnskap. Alle tekstene introduseres gjennom korte vignetter.

"Kanonbra! Merkesteiner i norsk sosiologi er en pose smågodt som setter nåtidas sosiologiske produksjonsbetingelser og debatter i kontekst."
Hedda Haakestad, Socius

"Alle som er det minste interessert i norsk samfunnsforskning, bør lese denne boken."
Knut Olav Åmås, Aftenposten

"Hver for seg kan antologiens bidrag gjerne leses - på nytt av gamle travere i faget, for første gang av nye studenter. Tekstene er gode, faglig solide og til dels med forbilledlig sosiologisk språkføring."
Johan Fredrik Rye, Sosiologisk tidsskrift

Merkesteinene er:

Dag Østerberg: Hva er samfunnet? (1983)
Vilhelm Aubert: En problemorientert empirisme (1969)
Ottar Brox: Avvisning av storsamfunnet som økonomisk tilpasningsform (1964)
Gudmund Hernes: Makt - det alle ønsker og ingen vedstår seg (1983)
Stein Rokkan: Stemmer teller, ressurser avgjør (1987)
Jon Elster: Demokratiets verdigrunnlag og verdikonfl ikter (1984)
Harriet Holter: Kjønnsroller og sosial struktur (1974)
Kari Wærness: Omsorg og omsorgsarbeid (1984)
Yngvar Løchen: Den diagnostiske kultur (1965)
Sverre Lysgaard: Kollektivets utvikling og selvoppholdelse (1961)
Nils Christie: Konflikt som eiendom (1976)
Thomas Mathiesen: Hyperkritiske innsatte: Et funksjonelt alternativ til motkultur og samhold (1968)


Mer info om boka -

Sider 320
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215020662
Utgivelsesår 2012
Bokgruppe 214
Salgsdato 22.06.2012
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x