Hvordan gjøres forskning i praksis? Hva gjør forskning god? Hvilke overveielser ligger bak metodevalgene i samfunnsvitenskapelige undersøkelser?

Best svar på slike spørsmål får man ved å delta som «lærling» i en erfaren forskers prosjekt. Målet med Metodene våre er å formidle nettopp noe av den kunnskapen «lærlingen» tilegner seg. I boken forteller erfarne samfunnsvitenskapelige forskere om egne prosjekter. Artiklene er mer detaljerte og spesifikke enn hva som er vanlig i metodelitteratur, slik at boka gir et godt innblikk i forskerhverdagen.

Et bredt sett av metoder og metodespørsmål er representert. Her er både kvalitative og kvantitative metoder, rettet både mot makro- og mikronivå. Også tematisk er boka bred; Den belyser metodeutfordringer blant annet i studier av eliter, innvandrere og inkludering - og ekskludering, klasser og utdanning, sykdomsprestisje, tretthet, bedriftsledelse og nettverk, kjærlighet og skilsmisse, og barndom i Kina.

Et viktig formål med Metodene våre er at den skal inspirere til en bredere og mer bevisst metodebruk i samfunnsforskningen i tida framover. Den vil være interessant og nyttig lesning for både studenter, stipendiater - og erfarne forskere.


Mer info om boka -

Sider 328
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215014920
Utgivelsesår 2010
Bokgruppe 214
Salgsdato 13.01.2010
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x