Optimal læring og utvikling i skolen forutsetter at elevene er motivert for skolearbeidet. Dette er derfor en av de viktigste oppgavene for lærerne.

En av de største utfordringene som lærerne står overfor, er å motivere elevene. I de fleste skoleklasser varierer elevenes motivasjon kraftig: Noen elever viser høy motivasjon for skolearbeidet, mens andre viser lav interesse og yter liten innsats på skolen.
Det er avgjørende at lærerne ikke bare kjenner pedagogiske prinsipper og praktiske implikasjoner, men at de også kjenner teoriene som de praktiske anbefalingene er utledet fra. Boka har derfor lagt vekt på å vise sammenhengen mellom teori og praksis.

Boka er skrevet for studenter i lærerutdanningen.

Einar M. Skaalvik er professor emeritus i pedagogisk psykologi og forskningsmetode. Sidsel Skaalvik er professor emerita i spesialpedagogikk ved Pedagogisk institutt, NTNU. Begge er nå seniorforskere ved NTNU Samfunnsforskning.


Mer info om boka -

Sider 136
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215024899
Utgivelsesår 2015
Bokgruppe 215
Salgsdato 23.01.2015
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x