Hva er egentlig motivasjon, og hvor viktig er det for læring i matematikk? Hvordan kan læreren legge til rette for motivasjon i undervisningen?

I «Motivasjon i matematikk» tar forfatterne opp sentrale motivasjonsteorier og presenterer hovedtrekk fra forskningen på en strukturert og lett tilgjengelig måte. Eksempler fra klasserommet (fra barnetrinn til videregående) og samtaler med elever blir hele tiden brukt underveis for å illustrere teoriene i praksis.

Forfatterne diskuterer flere konkrete trekk ved klasseromskultur og undervisningspraksis som påvirker elevers motivasjon, og lærerens rolle i dette blir trukket særlig frem.

Boka er skrevet for lærere og lærerstudenter som vil lære mer om motivasjon i matematikkfaget, og som ønsker en oversikt over forskningen og konkrete eksempler og forslag til endring av praksis.

Kjersti Wæge er leder for Matematikksenteret og Mona Nosrati er førsteamanuensis ved Matematikksenteret. Begge har doktorgrad i matematikkdidaktikk.

Mer info om boka -

Sider 160
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215026190
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 219
Salgsdato 18.07.2018
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x