Boka gir ideer og kunnskap til utvikling av en helhetlig og motivasjonsfremmende kultur for læring og utvikling. Den er skrevet for ansatte og ledere i skolen, lærerstudenter og ansatte i PP-tjenesten.

Boka er basert på mer enn ti års erfaring fra arbeid med evidensbasert praksis og forskning om utvikling og implementering av en tiltaksmodell som omfatter hele skolen. Den inneholder ulike elementer og tiltak for å fremme læring og prososial atferd gjennom godt tilrettelagt læringsstøtte og samhandling i hele skolens læringsmiljø.

Målsettingen er å utvikle en inkluderende sosial kultur der det er rikelig med rom for å lære, og der det er motiverende og trygt for barn og voksne å være.

Hensikten er tosidig: For det første handler det om å forebygge og avhjelpe atferdsforstyrrelser og utvikling av problemer i læringsmiljøet. For det andre dreier det seg om å etablere en felles faglig praksis der skolens ansatte både tilegner seg en mestringskompetanse og bygger trygge relasjoner til elevene basert på samme verdier og forventninger.

Anne Arnesen, Wilhelm Meek-Hansen, Terje Ogden og Mari-Anne Sørlie er ansatt ved Atferdssenteret, Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Unirand.

Mer info om boka -

Sider 248
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215020525
Utgivelsesår 2014
Bokgruppe 215
Salgsdato 05.09.2014
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x