Kampen om vitenskapeligheten

Forskningskommunikasjon i et politisk betent felt

Mette Andersson

kr 429

Bestill print on demand-utgave

Som vitenskapelig tema er migrasjon og integrasjon blant de mest sensitive temaer i vårt samfunn. Hvordan klarer forskerne formidle sine analyser til ulike grupper av publikum, og hvordan ser de på forholdet mellom medborger- og ekspertrollen? Hva betyr erfaring, arbeidssted, disiplinbakgrunn og mediekanal, og endrer kommunikasjonen seg i takt med at forskningsfelt modnes?

Boken består av åtte kapitler og tar for seg temaer som ulike tolkninger av begreper og metoder, vitenskapelig troverdighet, offentlig intellektuelle, debattdeltakelse, kommunikasjonsidealer, politisering, og identitetsarbeid. Andersson konkluderer med at politisk betente forskningsfelt kan sammenlignes med magnetiske felt; forskere og forskningsresultater blir trukket mot eller assosiert med ytterpolene og politisert i tråd med den allmenne samfunnsdebatten på feltet. Grensene mellom politikk, media og vitenskap blir utydelige, med det resultat at flere forskere ønsker å trekke seg tilbake fra samfunnsdebatten.

Mer info om boka -

Sider 152
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215030029
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 224
Salgsdato 22.08.2018

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x