Hvordan kan man forstå schizofreni?

Begrepet schizofreni er 110 år gammelt, men vekker mer debatt i dag enn noen sinne. Disse tilstandene er blant de mest gåtefulle psykiske lidelsene, og fagfeltet har verken en samlet og omforent forståelse eller noen effektiv behandling. For hovedpersonene er imidlertid forståelsen av selve psykoseopplevelsen svært viktig.

Boken løfter fram schizofreniens innside, dens kjernefenomener, opplevelsen av psykose, og psykosens tidlige forstadier, der fenomenenes utforming starter. Målet er å forstå bedre hvordan slike opplevelser i det hele tatt kan dannes i vår psyke, og vise at slik forståelse kan styrke tidlig oppdagelse og innsats. Forfatteren understreker at det kun fins ett egnet instrument til undersøkelse av disse opplevelsene: samtalen.

Boken presenterer først en samlende forståelsesmodell, subjektivitetsmodellen. Så introduseres EASE-manualen som hjelpeverktøy til klinisk undersøkelse av de ulike aspekter ved selvforstyrrelse - typer av fordreide opplevelser - som er karakteristiske både for varselfasen og fullt utviklet schizofreni. Siste halvdel av boken er en bred omtale av behandling innrettet mot forstyrret selvopplevelse.

Boken er skrevet for psykologer og leger, spesialister og spesialistkandidater i psykisk helsearbeid, og for studenter i helsefag.

"Schizofreni er et imponerende pionerarbeid ... "
Ny tid
Paul Møller er dr.med., spesialist i psykiatri, forskningssjef og leder av FoU-avdelingen, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF.


Mer info om boka -

Sider 248
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215029641
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 214
Salgsdato 30.05.2018
Leveringstid 3-5 dager


Se video


Anmeldelser


Artikler


Se intervju med Paul Møller: Samtalen som mikroskop - opplevelsesdimensjonen ved schizofreni


Nedlastinger


Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x