Sivilbeskyttelsesloven fra 2010 gir rettslig uttrykk for hvordan Norge kan forebygge eller håndtere uønskede hendelser som er natur- eller menneskeskapte både i fred, krise og krig.

Typiske eksempler på uønskede hendelser er ras og flom, skogbrann, akutt forurensning og atomulykker. Myndighetene kan i slike tilfeller fatte beslutninger som griper dypt inn i borgernes hverdag, og pålegge tvangsevakuering eller rekvirere fast eiendom.

Lovkommentaren redegjør for bestemmelser om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvarets rolle i fred og krig. Formålet med lovkommentaren er å gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelige for dem som skal anvende reglene. Det pekes på mulige valg og juridiske konsekvenser av disse.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på Juridika.no.

Mer info om boka -

Sider 280
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215030517
Utgivelsesår 2019
Bokgruppe 221
Salgsdato 22.05.2019
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x