Strategisk ledelse av virksomhetens markedskommunikasjon

Et helhetssyn for økt lønnsomhet

Otto Ottesen

kr 499

Bestill vurderingseksemplar

Tradisjonelt har fagområdet markedskommunikasjon vært preget av partielle tilnærminger som har ført til en oppdeling av faglitteratur og undervisning i en rekke snevre disipliner, hvor reklame, personlig salg, direkte markedsføring, telemarketing, dialogmarkedsføring, reklame via Internett osv. behandles hver for seg. Denne boken adskiller seg fra andre lærebøker i markedskommunikasjon ved at den anlegger et strategisk og helhetlig perspektiv på utvikling av virksomhetens markedskommunikasjon.

Perspektivet omfatter alle former for kommunikasjon mellom virksomhet og marked - via alle typer personlige og upersonlige media - enten kommunikasjonen finner sted på kjøpers eller virksomhetens initiativ. Helhetssynet legger opp til at en i arbeidet med å utvikle virksomhetens markedskommunikasjonsstrategi tar hensyn til samspillet mellom både de ulike formene for kommunikasjon og mellom markedskommunikasjonen og virksomhetens øvrige strategi.

I boken former forfatteren begreper, hypoteser, modeller m.v. til en helhetlig referanseramme

- som kan brukes til å skape og beholde et samlet, strukturert overblikk over de ulike bidragene som gis i faglitteraturen og til å se sammenhengen mellom dem, og

- som gir kompetanse i å lede og delta i utviklingen av en lønnsom markedskommunikasjonsstrategi i alle typer virksomheter - uansett størrelse, type produkt eller marked

Denne boken er skrevet for studenter på universitets-/høgskolenivå og for lærelystne ledere og medarbeidere i næringslivet.Mer info om boka -

Sider 345
Målform bm
Utgave 3
ISBN 9788215009025
Utgivelsesår 2005
Bokgruppe 703
Salgsdato 12.09.2005
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x